Menu
您现在的位置: 首页 > 预约挂号
APP采血预约使用指南
时间:2018.07.13
点击数:
字体:

一、如何预约?


        医生门诊开单后,点击APP首页第三屏(向左滑动屏幕两次),
        点击【采血预约】进入

        选择要预约的项目        选择检验日期

        选择日期及时间段


        确认信息并点击【立即预约】按钮        点击预约单可查看预约详情